Gösterme

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

VEBOON HASTANESİ – KALİTE POLİTİKAMIZ• Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini sağlamak.


• Hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak.

• Bu alanda anketler oluşturmak, verilerin gizliliğini sağlamak, hasta mahremiyetine ivedilikle özen göstermek, hasta şikayet anketleri oluşturmak ve bu hususta mutlak geri dönüş yapmak, çalışanları hizmet içi eğitimlere tabi tutmak, iş güvenliği uzmanımız kontrolünde çalışan ve hasta güvenliği açısından uygun koşulları sağlamak.


• Çalışanlarımız ben değil biz ruhu ile çalışmaya odaklıdır.Teşhis ve tedavide teknolojik yenilikleri takip ederek uygulamaya koyarız.

• Çalışanlarımızın ve hastalarımızın düşünce ve önerileri bizimle paylaşmaları sağlanır, değerlendirilir.

• Sağlıkta kalite standartlarına yönetim olarak önem verir ve kalite sisteminin gerekliliklerini yerine getiririz.